Osiguranja za rent a car vozila

Sva vozila su osigurana protiv odgovornosti za štetu nanesenu trećoj osobi.

U cijenu najma vozila uključena su i sljedeća osiguranja:

CDW - Obvezno kasko osiguranje

Njime njamoprimac umanjuje svoju odgovornost za štetu na unajmljenom vozilu na iznos franšize koja je ovisna o grupi vozila. Ukoliko je iznos štete manji od iznosa franšize naplaćuje mu se taj manji iznos.

TP - Osiguranje od krađe vozila

Ovim osiguranje najmoprimac ograničava svoju odgovornost za ovu vrstu štete na iznos franšize koja je ovisna o grupi vozila.

Rizik i visinu obveze za štetu uz poštivanje uvjeta ugovora o najmu najmoprimac može umanjiti plaćanjem slijedećeg osiguranja:

SUPER CDW - otkup franšize

Plaćanjem ovog osiguranja najmoprimac otkupljuje svoje učešće u šteti.

Najmoprimac također može doplatiti osiguranje za slučaj smrti ili ozljede vozača i suputnika u vozilu.

PAI - osiguranje putnika u vozilu

Štete nastale tijekom najma pokrivene su otkupom svih osiguranja osim u slučajevima:

  • Oštećenja donjeg postroja vozila, unutrašnjosti vozila te guma, naplataka ili ukrasnih poklopaca kotača
  • Oštećenja vjetrobranskih ili ostalih staklenih prozora na vozilu
  • Oštećenja motora ili bilo kojeg drugog tehničkog sklopa vozila uzrokovanim neodgovornim odnosom vozača prema vozilu
  • Oštećenja vozila koje je vozač napravio pod utjecajem alkohola, droge ili opojnih sredstava
  • Gubitka dokumenata, ključeva ili registarskih pločica vozila
  • Oštećenja vozila koja je napravio vozač koji nije ovlašten za upravljanje vozilom u vlasništvu Allegra rent a car-a
  • Oštećenja koja su napravljena u inozemstvu a prelazak granice nije bio odobren od strane najmodavca
  • Bilo kojeg oštećenja vozila koje nije prijavljeno najmodavcu i nadležnoj policijskoj postaji
  • Dubinskih oštećenja sjedala i unutrašnjosti vozila koja se mogu otkloniti jedino kemijskim čišćenjem vozila
  • Nestanka osobnih stvari iz vozila

U slučaju nastanka bilo kojeg od gore navedenih događaja najmoprimac je odgovoran za cijeli iznos štete.

Postupak u slučaju nastanka štete ili nezgode

Najmoprimac se obvezuje da će u slučaju nastanka štete ili nezgode štititi interese najmodavca.

Najmoprimac je dužan nazvati osoblje Allegra rent a car-a i nadležnu policijsku postaju koja će ustanoviti sve okolnosti nastanka štete ili nezgode.

Najmoprimac treba na licu mjesta uzeti policijski zapisnik o nezgodi te zapisnik o testiranju na alkohol.

Najmoprimac prilikom nezgode treba i zabilježiti imena i adrese sudionika nesreće te popuniti Europsko izvješće o nezgodi.